Szkolenia programowania SGP - zdalnie


Poziomy:

Wstecz

P0 - podstawowe szkolenie SGP


Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Treść szkolenia:

 1. Metodyka pracy w klasie.
 2. Dwa sposoby wdrażania nauki programowania: pasywny (punkty 1.-5.) lub aktywny.
 3. Czym jest Baltie?
 4. Serwery SGP (sgpsys.com, baltie.net, b2.baltie.net):
  • podstawowe informacje o serwerach,
  • oprogramowanie oraz materiały metodyczne do pobrania.
 5. Tworzenie kont SGP:
 6. Program Baltie 2 (Web):
  • poziomy trudnosci,
  • samouczki.
 7. Program Baltie 3 (Windows):
  • instalacja Baltie w szkole oraz na domowych komputerach (Windows, Linux),
  • uruchomienie Baltie - Tutor.
 8. Platforma testowa oraz konkursowa dla Baltie 3:
  • rodzaje konkursów,
  • wyniki,
  • pobieranie uczniowskich programów z twórczych konkursów.
 9. Zgłoszenie szkoły oraz uczniów do konkursu:
  • przygotowawczy konkurs Junior B3,
  • międzynarodowy konkurs Baltie,
  • wojewódzkie konkursy: Podkarpacki Baltie, Pomorski Czarodziej.

Czas trwania szkolenia: 90 minut..
Cena: za darmo.

Wstępna rejestracja...                                                                 Wstecz
Wstecz

L - lekcja pokazowa w szkole


W trakcie zwykłej lekcji pokażemy (lektor on-line Skype), jak efektywnie prowadzić zajęcia z programowania. Uczniowie (niezależnie od wieku) zrobią swój pierwszy program. Będzie również pokazane, jak działa serwer do automatycznej oceny prac uczniów oraz tworzenie własnych zadań przez nauczyciela.

Uczestnicy to klasa lub grupa uczniów + wszyscy chętni nauczyciele szkoły. Najlepiej dla pokazu jest, gdy grupa uczniów utworzona jest z dzieci różnych roczników (od kl. 1 do kl.8), jednak lekcja może być dopasowana szczególnie dla nauczycieli kl. 0-3, kl. 4-6 lub kl. 7-8.

Wymagane warunki:

Treść: Czas trwania szkolenia: 1 godzina lekcyjna.
Cena: za darmo.
Wstępna rejestracja...                                                                                 Wstecz
Wstecz

BW - szkolenie nowej platformy Baltie Web


Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Warunki uczestnictwa:

Treść szkolenia:

Skupiamy się głównie na nowych funkcjonalnościach, których nie ma w Baltie 3:
 1. Nie ma potrzeby instalować programu, można go używać nawet na najmniejszych smartfonach (4").
 2. Jak pracować z wersją online (dodatkowe i większe obszary do kliknięcia).
 3. Programowanie przez ruchy (mysz, palec) w poziomie 1 (odpowiedni również dla przedszkolaków).
 4. Zintegrowane zadania, ciągła kontrola wizualna rozwiązania zadania (pomoc dla uczniów).
 5. Wysyłanie rozwiązania pracy do oceny bez potrzeby zapisania programu.
 6. Ocena wyników we wszystkich 3 poziomach pracy.
 7. Jak korzystać z wyników TOP10 oraz wyników wszystkich i jak to wykorzystać na lekcjach.
 8. Tworzenie własnych zadań (nauczyciel niczego nie programuje, po prostu komponuje scenę w trybie 1:
  • proste zadanie (bez sceny wejściowej),
  • zadanie ze sceną wejściową oraz wyjściową,
  • zadanie ze sceną wejściową oraz skrytą sceną wyjściową,
  • zadanie z losową sceną wejściową,
  • zadanie twórcze z oceną dokonaną przez nauczyciela.
  Uczniowie natychmiast widzą zadanie swojego nauczyciela, nauczyciel natychmiast widzi wyniki swoich uczniów (uczniowie nie wysylają żadnych plików).
 9. Praca na koncie ucznia.

Czas trwania szkolenia: 90 minut.
Cena: za darmo.

Wstępna rejestracja...                                                                 Wstecz
Wstecz

P1 - szkolenie programowania poziom 1


Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Treść szkolenia:

 1. Metodyka:
  • metodyka pracy z uczniami na lekcji,
  • czego nie powinien robić nauczyciel,
 2. Pierwsza lekcja programowania - bez komputera:
  • co to jest program,
  • rodzaje poleceń - wykonalne, niewykonalne, wyniki poleceń: +/-/0, kolejność,
  • praktyczne przykłady.
 3. Kolejne lekcje programowania - z komputerem, tabletem lub komórką:
  • Jak uczyć przy komputerach (3 obszary w klasie).
  • Baltie Web - trzy tryby (zastosowanie metodyki w praktyce na lekcji).
  • 1. Budowanie, animacja (programowanie ruchem - bez poleceń).
  • 2. Czarowanie (poznawanie poleceń).
  • 3. Programowanie:
   • polecenia, spacja, enter, komentarz,
   • blok poleceń, pętle liczone,
   • współrzędne, teleportacja Baltiego,
   • zmiana postaci Baltiego,
   • załadowanie sceny,
   • pomocnicy (procedury)
   • "if", "break".
 4. Platforma testowa dla ucznia:
  • wybór z międzynarodowej bazy zadań lub zasobów swojego nauczyciela,
  • opracowania zadania dla testu oraz dla konkursu,
  • kryteria ocen,
  • wyniki konkursu TOP 10.
 5. Platforma zadaniowa oraz testowa dla nauczyciela:
  • tworzenie zadań prostych,
  • tworzenie zadań z rozwiązaniem ukrytym przed uczniem,
  • tworzenie zadań zaawansowanych (z losową sceną),
  • sprawdzanie wyników uczniów,
  • kasowanie wyników uczniów.

Czas trwania szkolenia: 4 godz. lekcyjne.
Cena: 200 zł + VAT (szkoły publiczne zwolnione są z VAT).

Wstępna rejestracja...                                                                 Wstecz
Wstecz

P2 - szkolenie programowania poziom 2


Warunkiem uczestnictwa jest zaliczone szkolenie P1 (C1).

Obowiązkowe szkolenie dla trenerów SGP poziomu P1.

Treść szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 6 godz. lekcyjnych (można podzielić na 2 dni).
Cena: 400 zł + VAT (szkoły publiczne zwolnione są z VAT).

Wstępna rejestracja...                                                                 Wstecz
Wstecz

P3 - szkolenie programowania poziom 3


Warunkiem uczestnictwa jest zaliczone szkolenie P2 (C2).

Obowiązkowe szkolenie dla trenerów SGP poziomu P2.

Treść szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 6 godz. lekcyjnych (można podzielić na 2 dni).
Cena: 500 zł + VAT (szkoły publiczne zwolnione są z VAT).

Wstępna rejestracja...                                                                 Wstecz


Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, napisz do nas (www.baltie.pl - Kontakty), lub zadzwoń pod nr 797 739 626.

Uwaga, dokument może ulec zmianie.


© SGP Systems