SKUTECZNA NAUKA PROGRAMOWANIA
od przedszkola do matury

Zgodnie z nową Podstawą Programową
W Polsce już:
szkół4414
naucz.6963
uczniów77635
Od 2014r. jest Baltie 3 za darmo dla wszystkich szkół, nauczycieli i uczniów w domu
Jak szybko nauczyć Baltiego oraz przygotować uczniów do samodzielnej pracy i do konkursów?
 

3. Konta SGP
Z Baltie 3 można pracować bez jakiekolwiek rejestracje na serwerze SGP.
Konta SGP są potrzebne tylko:
    - do pracy na platformie testowej i konkursowej Baltie.NET,
    - do pracy z nową wersją Baltie 2 on-line.
Tworzenie kont przez nauczyciela
W tej części zarejestrujesz szkołę i dodasz swoich kolegów nauczycieli oraz swoich uczniów. Na początek wystarczy, że po zarejestrowaniu swojej szkoły dodasz 1-2 kolegów (musisz znać ich adresy e-mailowe) oraz kilku swoich prawdziwych uczniów (imię, nazwisko, płecz, rocznik).

 1. Rejestracja szkoły: najpierw sprawdź, czy szkoła już nie jest zarejestrowana, postępuj według instrukcji w Rejestracja szkoły....
  Jeśli nie jest zarejestrowana, zarejestruj ją.

 2. Rejestracja nauczyciela: nauczyciela rejestruje szkolny koordynator SGP, lub dowolny już zarejestrowany nauczyciel danej szkoły - loguje się na swoim koncie SGP a w kolumnie "Nauczyciele" klika na ikonę (Dodaj nauczyciela).

 3. Rejestracja uczniów: każdy zarejestrowany nauczyciel dodaje swoich uczniów. Na swoim koncie SGP w kolumnie "Uczniowie" klika na ikonę (Dodaj ucznia) i decyduje, czy będzie rejestrować uczniów pojedynczo, czy przez listę uczniów.
  Uwaga: ważne jest, aby każdy nauczyciel zarejestowal tylko swoich uczniów, ma to istotne znaczenie dla konkursów Baltie.
  Ostrzeżenie. Nie twórz fikcyjnych kont, nie można ich później usunąć! Probować na platformę Baltie.NET (cokolwiek) możesz pod swoim kontem SGP.
  Poinformuj uczniów
  1. Podaj uczniom adres strony Baltiego www.baltie.pl i pokaż im tę stronę, najlepiej na ekranie rzutnika.

  2. Podaj uczniom ich numer konta SGP (UID): przeczytaj lub wyświetl listę UID, każdy uczeń znajdzie swój UID i zanotuje, lub też przekaż UID w inny, dowolny sposób.

  3. Powiedz uczniom, że na ich hasło składają się: pierwsze 3 litery imienia + pierwsze 3 litery nazwiska, pisane małymi literami, bez znaków diakrytycznych (czyli tzw. "ogonków") i bez spacji.

  4. Przekieruj uczniów na krok "2. Naucz się Baltiego 3". Uczniowie od 4 klasy szkoły podstawowej powinni już pracować prawie samodzielnie. Wiele zależy od ich umiejętności czytania ze zrozumieniem. Baltie sprzyja sprawdzeniu i doskonaleniu tej umiejętności.
   Porada. Sprawdź stan tej umiejętności bez swojego wysilku. Jak? Niech Twoi uczniowie zrobią sami bez Twojej pomocy, według instrukcji w punkcie 2. oraz instrukcji na platformie Baltie.NET, pierwsze 2 zadania w konkursie Junior B3. Cały czas masz wgład do ich wyników na platformie Baltie.NET (w lewym menu wybierasz konkurs Junior B3 i następnie zakładka "Bieżące wyniki").
Szczególowe informacje o rejestracjach...

© 1978-2020 SGP Systems