SKUTECZNA NAUKA PROGRAMOWANIA
od przedszkola do matury

Zgodnie z nową Podstawą Programową
Szkół4533
Naucz.7142
Uczniów80553
Za darmo dla wszystkich szkół, nauczycieli oraz uczniów w domu
Poznaj Baltiego      Baltie 2 web   Baltie 3 Win   Baltie 4 C# Win   Podręczniki     Konta SGP
 

Konta SGP

Z programem Baltie 3 można pracować bez jakiejkolwiek rejestracji na serwerze SGP.

Natomiast konto SGP jest potrzebne do pracy:
    - na platformie Baltie 2 (programowanie, testy oraz konkursy)
    - na platformie Baltie 3 - konkursy (testy, konkursy dla Baltie 3)
    - z programem Baltie 4 C#
Tworzenie kont przez nauczyciela
W tej części zarejestrujesz szkołę i dodasz swoich kolegów nauczycieli oraz swoich uczniów. Na początek wystarczy, że po zarejestrowaniu swojej szkoły dodasz 1-2 kolegów (musisz znać ich adresy e-mailowe) oraz kilku swoich uczniów (imię, nazwisko, płeć, rocznik).

 1. Rejestracja szkoły: najpierw sprawdź, czy szkoła już nie jest zarejestrowana, postępuj według instrukcji w Rejestracja szkoły....
  Jeśli nie jest zarejestrowana, zarejestruj ją.

 2. Rejestracja nauczyciela: nauczyciela rejestruje szkolny koordynator SGP lub dowolny, już zarejestrowany, nauczyciel danej szkoły - loguje się na swoim koncie SGP, następnie w kolumnie "Nauczyciele" klika na ikonę (Dodaj nauczyciela).

 3. Rejestracja uczniów: każdy zarejestrowany nauczyciel dodaje swoich uczniów. Na swoim koncie SGP w kolumnie "Uczniowie" klika na ikonę (Dodaj ucznia) i decyduje, czy będzie rejestrować uczniów pojedynczo, czy przez listę uczniów.
  Uwaga: ważne jest, aby każdy nauczyciel zarejestrował tylko swoich uczniów, ma to istotne znaczenie dla konkursów Baltie.
  Poinformuj uczniów
  1. Podaj uczniom adres strony Baltiego www.baltie.pl i pokaż im tę stronę, najlepiej na ekranie rzutnika.

  2. Podaj uczniom ich numer konta SGP (UID): przeczytaj lub wyświetl listę UID, każdy uczeń znajdzie swój UID i zanotuje go, lub też przekaż UID w inny, dowolny sposób. Powiedz uczniom, w jaki sposób jest utworzone ich hasło.

  3. W zależności od wieku uczniów przekieruj je:
   • 0 - 3 klasa do punktu "Baltie 2". Uczniom mogą pomagać rodzice lub rodzeństwo. Cały czas masz wgląd do ich wyników na platformie Baltie 2.
   • 4 - 8 klasa do punktu "Baltie 3". Uczniowie od 4 klasy powinni już pracować samodzielnie. Baltie sprzyja doskonaleniu i sprawdzaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem.
    Porada. Sprawdź stan tej umiejętności bez swojego wysilku. Jak? Niech Twoi uczniowie zrobią sami bez Twojej pomocy, według instrukcji w punkcie 2. oraz instrukcji na platformie Baltie.NET, pierwsze 2 zadania w konkursie Junior B3. Cały czas masz wgląd do ich wyników na platformie
Szczególowe informacje o rejestracjach...

© 1978-2021 SGP Systems