SKUTECZNA NAUKA PROGRAMOWANIA
od przedszkola do matury

Zgodnie z nową Podstawą Programową
Szkół4469
Naucz.7040
Uczniów79089
Baltie'20 11234
Od 2014 r. Baltie 3 jest za darmo dla wszystkich szkół, nauczycieli i uczniów w domu
Jak szybko nauczyć Baltiego i przygotować uczniów do samodzielnej pracy oraz do konkursów?
 

3. Konta SGP
Konto SGP jest potrzebne każdej osobie do pracy:
    - na platformie konkursowej Baltie.NET,
    - na nowej platformie testowej i konkursowej Baltie 2 on-line.

Z Baltie 3 można pracować bez jakiejkolwiek rejestracji na serwerze SGP.
Tworzenie kont przez nauczyciela
W tej części zarejestrujesz szkołę i dodasz swoich kolegów nauczycieli oraz swoich uczniów. Na początek wystarczy, że po zarejestrowaniu swojej szkoły dodasz 1-2 kolegów (musisz znać ich adresy e-mailowe) oraz kilku swoich uczniów (imię, nazwisko, płeć, rocznik).

 1. Rejestracja szkoły: najpierw sprawdź, czy szkoła już nie jest zarejestrowana, postępuj według instrukcji w Rejestracja szkoły....
  Jeśli nie jest zarejestrowana, zarejestruj ją.

 2. Rejestracja nauczyciela: nauczyciela rejestruje szkolny koordynator SGP, lub dowolny już zarejestrowany nauczyciel danej szkoły - loguje się na swoim koncie SGP a w kolumnie "Nauczyciele" klika na ikonę (Dodaj nauczyciela).

 3. Rejestracja uczniów: każdy zarejestrowany nauczyciel dodaje swoich uczniów. Na swoim koncie SGP w kolumnie "Uczniowie" klika na ikonę (Dodaj ucznia) i decyduje, czy będzie rejestrować uczniów pojedynczo, czy przez listę uczniów.
  Uwaga: ważne jest, aby każdy nauczyciel zarejestrował tylko swoich uczniów, ma to istotne znaczenie dla konkursów Baltie.
  Ostrzeżenie. Nie twórz fikcyjnych kont, nie można ich później usunąć! Spróbować cokolwiek na platformę Baltie.NET możesz na swoim koncie SGP.
  Poinformuj uczniów
  1. Podaj uczniom adres strony Baltiego www.baltie.pl i pokaż im tę stronę, najlepiej na ekranie rzutnika.

  2. Podaj uczniom ich numer konta SGP (UID): przeczytaj lub wyświetl listę UID, każdy uczeń znajdzie swój UID i zanotuje go, lub też przekaż UID w inny, dowolny sposób. Powiedz uczniom, w jaki sposób jest utworzone ich hasło.

  3. W zależności od wieku uczniów przekieruj je:
   • 0 - 3 klasa do punktu "Skorzystaj z Baltie 2 on-line". Uczniom mogą pomagać rodzice lub rodzeństwo. Cały czas masz wgłąd do ich wyników na platformie Baltie 2.
   • 4 - 8 klasa do punktu "Naucz się Baltiego 3". Uczniowie od 4 klasy powinni już pracować samodzielnie. Jest to bardzo dobry punkt sprawdzenia ich umiejętności czytania ze zrozumieniem. Baltie sprzyja sprawdzeniu i doskonaleniu tej umiejętności.
    Porada. Sprawdź stan tej umiejętności bez swojego wysilku. Jak? Niech Twoi uczniowie zrobią sami bez Twojej pomocy, według instrukcji w punkcie 2. oraz instrukcji na platformie Baltie.NET, pierwsze 2 zadania w konkursie Junior B3. Cały czas masz wgląd do ich wyników na platformie
Szczególowe informacje o rejestracjach...

© 1978-2020 SGP Systems