Since 1978        

NAUKA PROGRAMOWANIA i KODOWANIA
Baltie, C oraz C# dla dzieci i młodzieży

Nauka programowania, która bawi :-)
Wdrażamy systematyczną naukę programowania od przedszkoła do matury.


W Polsce już
szkół: 4355
naucz.: 6838
uczniów: 76160
Baltie 3 za darmo dla wszystkich szkół, nauczycieli i uczniów w domu.
Jak szybko rozpocząć pracę z Baltiem i przygotować uczniów do konkursów?
1. Zapoznaj się      2. Zarejestruj szkołę      3. Poinformuj uczniów      4. Ucz się z nami      5. Konkursy      6. Szkolenia


Przekaż uczniom poniższe informacje:


  1. Podaj uczniom adres strony Baltiego www.baltie.pl i pokaż im tę stronę, najlepiej na ekranie rzutnika.

  2. Podaj uczniom ich numer konta SGP (UID): przeczytaj lub wyświetl listę UID, każdy uczeń znajdzie swój UID i zanotuje, lub też przekaż UID w inny, dowolny sposób.

  3. Powiedz uczniom, że na ich hasło składają się: pierwsze 3 litery imienia + pierwsze 3 litery nazwiska, pisane małymi literami, bez znaków diakrytycznych (czyli tzw. "ogonków") i bez spacji.

  4. Przekieruj uczniów na ostatni krok "Ucz się z nami ...". Uczniowie od 4 klasy szkoły podstawowej powinni już pracować prawie samodzielnie. Wiele zależy od ich umiejętności czytania ze zrozumieniem. Baltie sprzyja sprawdzeniu i doskonaleniu tej umiejętności.© 1978-2020 SGP Systems