SKUTECZNA NAUKA PROGRAMOWANIA
od przedszkola do matury

Zgodnie z nową Podstawą Programową
Szkół4451
Naucz.7017
Uczniów78534
Baltie'20 11182
Od 2014 r. Baltie 3 jest za darmo dla wszystkich szkół, nauczycieli i uczniów w domu
Jak szybko nauczyć Baltiego i przygotować uczniów do samodzielnej pracy oraz do konkursów?
 

4. Poinformuj uczniów
  1. Podaj uczniom adres strony Baltiego www.baltie.pl i pokaż im tę stronę, najlepiej na ekranie rzutnika.

  2. Podaj uczniom ich numer konta SGP (UID): przeczytaj lub wyświetl listę UID, każdy uczeń znajdzie swój UID i zanotuje, lub też przekaż UID w inny, dowolny sposób.

  3. Powiedz uczniom, że na ich hasło składają się: pierwsze 3 litery imienia + pierwsze 3 litery nazwiska, pisane małymi literami, bez znaków diakrytycznych (czyli tzw. "ogonków") i bez spacji.

  4. Przekieruj uczniów na krok "2. Ucz się z nami". Uczniowie od 4 klasy szkoły podstawowej powinni już pracować samodzielnie. Wiele zależy od ich umiejętności czytania ze zrozumieniem. Baltie sprzyja sprawdzeniu i doskonaleniu tej umiejętności.

© 1978-2020 SGP Systems